Android app (β) is available. Google Play

chaugiathanh

Mình là một chàng trai 30 tuổi. Đang kinh doanh xe hơi cho Mercedes. Mình có gặp rất nhiều khách hàng người Nhật nên mình tham gia vào website hi vọng học được tiếng Nhật thông qua Website này. Ngoài ra, mình cũng rất thích các sản phẩm đồ gỗ đẹp và tìm hiểu về phong thủy của đồ gỗ qua website này: https://dogodep.info

Lessons

grade N/A
0/2153 vocabularies learned


grade N/A
0/2032 kanji learned

Readings

grade N/A
0 vocabularies learned

Notes

0 public notes created
0 notes reviewed

EXP Earnings

Attendance

chaugiathanh
Viet Nam Viet NamMaleApr 3 1988
Lv 1Max Combo 0Rank 80669
EXP 0 / 4000
Joined on Sep 21 2018