baole

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, sự chuyên nghiệp và thiện chí hợp tác bền vững, chúng tôi giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng từ những yếu tố nhỏ nhất để có thể đảm bảo thấu hiểu được những yêu cầu đó một cách sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu. Mỗi ngày, Công ty TNHH KPrint đang làm nên những khác biệt độc đáo cho khách hàng trên con đường cùng nhau chinh phục những thành công lâu dài.

Lessons

grade N/A
0/2153 vocabularies learned


grade N/A
0/2032 kanji learned

Readings

grade N/A
0 vocabularies learned

Notes

1 public notes created
0 notes reviewed

EXP Earnings

Attendance

baole
Viet Nam Viet NamMaleAug 4 1988
Lv 1Max Combo 0Rank 70232
EXP 0 / 4000
Joined on Aug 15 2017