phodogo

Tôi là Phố Đồ Gỗ. Chúng tôi là thương hiệu tượng gỗ uy tín tại Việt Nam.
Tham khảo website tôi: https://phodogo.net

Lessons

grade N/A
0/2153 vocabularies learned


grade N/A
0/2032 kanji learned

Readings

grade N/A
0 vocabularies learned

Notes

1 public notes created
0 notes reviewed

EXP Earnings

Attendance

phodogo
Viet Nam Viet NamMaleFeb 4 1993
Lv 1Max Combo 0Rank 79265
EXP 0 / 4000
Joined on May 8 2018